WSPÓŁPRACA HANDLOWA Z ROSJĄ, BIAŁORUSIĄ, KAZACHSTANEM I INNYMI KRAJAMI WNPProfil działalności firmy:

nawiązywanie kontaktów z klientami zagranicznymi, pozyskiwanie partnerów z Rosji,
  Białorusi, Kazachstanu (Unia Celna), Ukrainy, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii,
  Uzbekistanu i innych krajów WNP

• sporządzanie i przedstawianie ofert handlowych partnerów, marketing
• prowadzenie umów i kontraktów polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich: Rosja, Białoruś, inne
  kraje Wspólnoty Narodów Niepodległych; kontrakty na dostawy urządzeń i linii
  technologicznych, budowy obiektów i inwestycji z udziałem klienta
• prowadzenie wybranych zagadnień kontraktowych
• sporządzanie umów i dokumentów handlowych w wybranych wersjach językowych - polski,
  rosyjski, angielski, w zakresie dostaw maszyn urządzeń, usług budowlano-montażowych
  i innych
• współpraca z jednostkami organizacyjnymi stron kontraktu odpowiedzialnymi za planowanie
  produkcji, logistykę, sprawy finansowe, itp.
• rozpoznanie lokalnych przepisów w realizacji zadań kontraktowych
• tworzenie struktur organizacyjnych dopasowanych do wyznaczonych zadań w krajach
  objętych ofertą
• tłumaczenia tekstów: polski-rosyjski, rosyjski-polski, angielski


Sprawdzamy możliwość wsparcia działalności funduszami UE.


Referencje - od 2002 roku:


• współpraca z wiodącymi firmami inżynierskimi prowadzącymi handel z Rosją i krajami WNP
  w zakresie kontraktacji i realizacji kontraktów
• kontraktacja i realizacja kontraktów na dostawy i modernizacje urządzeń technologicznych
• organizacja wyjazdów studyjnych na tereny objęte ofertą
• organizacja pomocy unijnej w marketinguhandlowanie z Rosją

Handel ze wschodem

współpraca handlwoa z krajami WNP

       tel/fax:      + 48 22 649 83 67
       mobile:    + 48 504 213 003
       Polska
       02-793 Warszawa
       ul. Małcużyńskiego 9/41
       alimexbh@alimexbh.pl

    ALIMEX BH 2011 Handel z Rosją, handel ze wschodem.                                                                                                         Wykonanie: AGAPA tworzenie stron internetowych